verkassen

kunst in context

Kunst kan dingen voor elkaar krijgen die op andere manieren niet lukken. Het project ‘verkassen’ laat kunst ontstaan op plekken waar dat voorheen niet gewoon was. U kunt dit project voor een bepaalde periode inhuren om kunst op een specifieke locatie haar werk te laten doen.

In ‘verkassen’ neem ik de rol van tuinman op  mij, als zodanig doe ik ‘nieuw leven’ het licht zien. In het begin is dat teer en kwetsbaar, langzaam moet dat ‘kasplantje’ uitgroeien tot iets dat op zichzelf kan staan. De kas fungeert als een glazen atelier, de locatie vormt uitgangspunt en inspiratiebron. Ik zoek de interactie met de omgeving (het landschap, de huidige situatie, de historie en de mensen). Op een locatie creëer ik in enkele weken, een kunstwerk in en om de kas, dat daar vervolgens een aantal weken te bezichtigen is. Uiteindelijk verdwijnt alles weer en blijft slechts de herinnering.

Het project kan voor een periode van minimaal 6 weken ingehuurd worden. De prijs wordt overeenkomstig de wensen in overleg bepaald. De minimum prijs is € 3500,- (incl. BTW). Het is tevens mogelijk om creatieve workshops te organiseren die aan het verblijf van de kas op een locatie gekoppeld worden.

Ik streef ernaar kunst toegankelijker te maken voor een breed publiek. Daarom ziet het passerend publiek behalve het kunstwerk, een kunstenaar aan het werk; zoekend, experimenterend, bouwend en weer afbrekend. De drempel ligt in dit project zo laag dat de meeste passanten toch even een gesprek met de kunstenaar aangaan en zo hun nieuwsgierigheid bevredigen.

‘Verkassen’ is een langlopend project, dat in 2003 van start is gegaan. In dat jaar maakte ‘verkassen’ deel uit van ‘Het Volkstuinkunstpad’, een aantal wandel- en fietsroutes in het Groene Hart van Nederland, waarlangs beeldende kunst te zien was.

terug naar overzicht / back to