tsuki mi (月見)

reflecting on the tides of life

Dit is het resultaat van een verblijf van 2 maanden als Artist in Residence in Japan.

De wind creëert complexe golfpatronen in het wateroppervlak van het meer. Het raster van driehoeken wil die bewegingen beter laten zien. Het oog wordt betoverd door het ritmische spel.

Midden september wordt het Tsukimi Festival in Japan gevierd. Tijdens dit oogstfeest kijken mensen naar de maan, liefst gereflecteerd in het water en eten rijstcakejes. In de maan zien ze de contouren van een haas die rijst tot meel stampt. Men zegt dat het kijken naar de maan tot zwangerschap kan leiden. De maan als vruchtbaarheidssymbool, als teken van nieuw leven. Inmiddels weten we dat de massa van de maan invloed uitoefent op al het water op aarde en de getijden creëert. Dit is de eerste permanente reflectie van de maan in het water. Ze biedt schoonheid en vertroosting.

omschrijving: Maansikkel (ø 20 m) opgebouwd uit 1111 flexibel geschakelde driehoeken, drijvend op het water en bewogen door de golven.

expositie: The Birth of Water Ritual
locatie: Kizakiko, Nagano pref. Japan
opdrachtgever: Primitive Sense Art Festival
2015

foto’s: Hongo Tsuyoshi, Krista de Jong, Wim Schermer

publicaties: wim wonders op facebook, festival blog

artikel in de BK-informatie dec 2015:
BK-08-2015-12-13.pdf

terug naar overzicht / back to