scenografie

De decors en kostuums van Wim Schermer vertellen verhalen die betekenislagen toevoegen aan een stuk. Dramaturgisch onderzoek legt daar de basis voor. Je hoeft niet al deze lagen bewust te lezen, om het rijke gevoel te krijgen dat je je oneindig kunt blijven verdiepen in wat je ziet.

Bijzonder is Schermers open werkhouding. Door alle betrokkenen vanaf het prilste begin deelgenoot te maken van zijn ideeontwikkeling, ontstaat een interactie die leidt tot een optimaal geïntegreerd geheel. Decor en kostuums ziet Schermer als volwaardige tegenspelers, voortdurend in dialoog met wie op het toneel staat. In directe samenwerking met uitvoerenden onderzoekt hij hoe zijn vormgeving hun rol het best uit de verf kan laten komen.