slappe toren 1

kinetisch kunstwerk

De toren beweegt in de wind. Het principe is gebaseerd op het spel tussen eigen gewicht en windkracht. De wind brengt de toren uit balans, het gewicht van de elementen brengt de toren weer in haar kaarsrechte uitgangspositie. De toren is standvastig, doch flexibel.

Van buitenaf kan de toren er aandoenlijk uitzien door zijn ongecontroleerde wiebelende bewegingen. Sta je in de toren dan zie je de blokken boven je hoofd hangen en vervaarlijk heen en weer zwaaien. In principe is het zelfs mogelijk met een touwladder naar boven te klimmen en het ‘wuiven’ aan den lijve te ondervinden.

De slappe toren is een langlopend project dat begon bij ‘A Design For Places Left Over After Planning’. Atelier HSL schreef in 2004 deze ideëenprijsvraag uit voor vijf ‘restplekken’ langs het tracé van de HSL-Zuid. Op basis van de 20 m diepe heipalen op het tracé die de slappe grond in Nederland moeten compenseren om een dergelijke hogesnelheidslijn mogelijk te maken, leek het Schermer een goed idee een ode te brengen aan die slappe grond door een 20 m hoge toren te bouwen die ook slap is. De toren is standvastig, maar ook flexibel.

omschrijving: Een toren opgebouwd uit kubusvormige segmenten. De segmenten hangen op de hoekpunten aan staalkabels in elkaar, waarmee een beweeglijke constructie ontstaat. De toren wordt door de wind in beweging gebracht en wuift dan heen en weer. (model: 40 x 40 x 100 cm3)

publicatie: follyDOCK, 2006
expositie: NAI, Rotterdam 2006
expositie: follyDOCK, Rotterdam 2007

terug naar overzicht / back to