schetsboek

een kijkje in de keuken
Veel projecten komen voort uit ideeën die zijn opgetekend in mijn schetsboeken. De vele schetsboeken die in de loop der tijd zijn gevuld vormen tezamen een schat aan beelden, verhalen en inspiratie. Om enig inzicht te geven in hoe een idee tot stand kan komen, beeld ik hier een aantal pagina’s uit mijn schetsboeken af. De inhoud zal steeds wisselen.