beeldende kunst

Wim Schermer verleidt mensen graag tot verwondering. Hij nodigt ze uit voorbij de grenzen van hun dagelijkse realiteit te kijken. Hij schept een prikkelende balans tussen gewoon en ongewoon waarmee hij de aandacht van zijn publiek weet te trekken. Eenmaal over de drempel ervaren bezoekers iets dat niet helemaal overeenkomt met hun verwachtingen, al kunnen zij dat niet direct thuisbrengen.

Schermers werk gaat in op de context. Onderzoek naar de aard van de locatie, de geschiedenis van de omgeving en de manier waarop mensen gebruik maken van de plek, vormt de inspiratie voor een werk. Op zijn beurt voegt het werk nieuwe betekenis toe aan de locatie.