draagkracht

operatie zwerfkei

Interactief monument voor ontheemden

Bij herdenken gaat het om betekenisgeving, om daarmee de hoop op verandering te bewaren. Veelal zeggen we: “Dit nooit weer!” De vraag die dan rijst is: “Wat dan wel?”

Mijn voorstel bestaat uit twee delen: Een plek om te herdenken en een project dat bijdraagt aan verbondenheid onder de inwoners van de stad.

De herdenkingsplek biedt de mogelijkheid als individu te herdenken, bloemen te leggen en kaarsen te branden, maar ook om grootschalige, officiële herdenkingen te houden. Het ruimtelijk object draagkracht toont dat we samen de zwaarste lasten kunnen dragen. Samen dragen vraagt om verbinding en solidariteit. Wanneer we begrip hebben voor een andere mening, leren we inzien dat diversiteit een verrijking is van onze samenleving.

Mijn monument is pas compleet wanneer de stad haar steentje bijdraagt. Middelbare scholieren van allerlei origine worden uitgedaagd deel te nemen aan operatie zwerfkei. Ze gaan samen een zwerfkei organiseren, die ze als echte Amersfoortse ‘keientrekkers’ naar het monument brengen. Daar vormt de steen het sluitstuk van de herdenkingsplek. De positieve ervaringen die ze in dit samenwerkingsproject opdoen, vormen de kiemen voor een tolerantere samenleving in de toekomst.

Een zwerfkei zal zich altijd welkom voelen in Amersfoort en samen brengen we daar de benodigde draagkracht voor op.

omschrijving: een bolvormige, zandkleurige, betonnen sokkel met een diameter van 8 meter en een hoogte van 2,5 meter, daarin kan verlichting geïntegreerd worden en er zijn uitsparingen aangebracht waar kaarsen en bloemen geplaatst kunnen worden. daarop een kroon van 64 palen van cortenstaal (2,5 meter hoog , diameter 6,4 meter), waarin de namen van de keientrekkers gegraveerd kunnen worden en die de RVS kabels opspannen. de kabels vormen een irisvormig vangnet waarop de zwerfkei komt te rusten.

ontwerpwedstrijd: Belgenmonument
locatie: Amersfoort
niet geselecteerd (2016)

Belgenmonument-inzending-wimschermer.pdf

terug naar overzicht / back to